Skip to content

Štítek: značky vzduchovek

vojenská vzduchovka vz. 47 SÚTVS

  vojenská vzduchovka vz. 47  Zbrojovka Brno  S Ú T V S

 Státní ústav pro tělesnou výchovu a sport

  Hmotnost  3.95 kg   Délka  1080  mm  Ráže  4.46 mm

Přejímací značky na  vojenskou vzduchovku vz.47

E 8 lvíček 47 – přejímka Československé armád do roku 1950  – číslice různé

Skřížené meče  10  – přejímka armády po roce 1950  – číslice různé

SÚTVS    –  Státní ústav pro tělesnou výchovu a sport

NB 50 – Národní bezpečnost

LM – Lidové milice

SB kruh v něm  48 – Svaz branosti